Skriv ut

Det här är vi!

Assistansen i centrum!

Stugknuten, ett brukar– o assistentkooperativ, som sätter själva ”assistansen” i centrum. Detta innebär att vi, brukare, anhöriga och personliga assistenter, gemensamt tar ansvar och skapar möjligheter så att du kan leva ett självständigt och utvecklande liv. Tillsammans skapar vi möjligheter för dig och dina assistenter att fungera i samhälle och arbetsliv.

Värdegrund för vår verksamhet. ”Med kompetens, empati och respekt skapar vi tillit och glädje för alla på Stugknuten.” Med utgångspunkt från ovanstående mening arbetar vi ständigt vidare med vår värdegrund, en värdegrund som inte är färdig, utan en utvecklingsprocess som pågår varje dag, överallt där vi träffas och umgås.

Social gemenskap har under alla år varit en av hörnstenarna i vår verksamhet. Vi tror på att alla människor har behov av att finnas i och synas i olika sociala nätverk, nätverk där var och en kan hitta en plats och en aktivitet som passar just honom/henne. Stugknuten erbjuder aktiviteter och mötesplatser där människor kan mötas och umgås under trevliga och lättsamma former.

Etiska regler är en annan av våra hörnstenar, en hörnsten som innebär, att vi alltid följer de lagar och regelverk som finns uppställda för den verksamhet som vi bedriver. Våra etiska regler innebär också att vi behandlar alla lika, oavsett vem man är.

I Stugknuten är alla lika mycket värda.

Ägarinflytande, innebär i Stugknuten att alla ägare ska känna att de kan vara med och påverka vår gemensamma framtida utveckling och verksamhet. Föreningsstämman, Stugknutens högsta beslutande organ, utgör grunden och garanterar att föreningen drivs på ett demokratiskt sätt.

Styrelse- och ägararbetet i Stugknuten präglas och styrs av vår vision; Stugknuten ska vara det bästa assistansföretaget där brukarens behov alltid ska vara i centrum samt vi tillsammans kan skapa mervärden genom delaktighet och samverkan. Som det bästa assistansföretaget strävar vi också efter, att skapa goda arbetsvillkor för vår personal, så att alla är trygga och känner glädje i sitt yrke.

Sedan början av 2000-talet äger Stugknuten, Stureskolan, en centralt belägen fastighet i centrala Borlänge. Ett möjligheternas hus, ett hus där vi tillsammans har möjlighet att umgås, träffas och ha kul tillsammans, en mötesplats, anpassad för gemenskap och aktiviteter. Här har vi tillgång till såväl stora som små anpassade lokaler för utbildning, personalmöten, fester, fritidsaktiviteter och mycket mera. Ett hus som det är lätt att ta sig till vare sig du promenerar, åker bil eller buss

Under våra öppettider är alla funktionshindrade och deras personliga assistenter välkomna att slinka in på en fika och lite trevlig samvaro.

Knutpunkten, vårt allaktivitets hus!

Här finns något att göra för alla! Pysselrum där du kan måla eller skapa något. Innebandy, Volleyboll eller vad du känner för. Vill du stå på scenen? Välkommen upp. Gym med flertalet träningsredskap som passar alla.

För dig som är delägare, välkommen in och hämta din egen nyckeltagg.