Skriv ut

Möjlighet till delägarskap i Stugknuten!

Stugknuten ekonomisk förening, ett kooperativt företag som erbjuder alla, såväl de funktionshindrade som deras personliga assistenter att bli personliga delägare. Delägarskapet innebär att alla har lika stora möjligheter till inflytande för Stugknutens framtida utveckling.

Som delägare har du också möjlighet att få del av ett stort antal erbjudanden som Stugknuten erbjuder alla delägare. Du finner mer om detta under flikarna: ”funktionshindrad” resp ”anställd”, ”Stureskolan” och ”Sture IoK”.

En bärande tanke i Stugknuten är att gemenskap och möten mellan människor, innebär utveckling för såväl individen som gruppen. Nätverksbyggande och social gemenskap ger oss trygghet och kunskaper om det samhälle vi lever och verkar i. En förutsättning för att dessa möten och interaktioner ska komma till stånd är att det finns tillgängliga mötesplatser. Stugknuten erbjuder sina delägare anpassade mötesplatser. Vi tror att vår organisationsform, kooperativet, är den bästa när det gäller att bedriva just omsorgsarbete. För oss innebär ”omsorg” att vi tar hand om och känner ansvar för varandra, vi delar lika på såväl glädjeämnen som mindre roliga uppgifter. I ett kooperativ hjälps alla åt och ingen enskild får vinna fördelar på någon annans bekostnad. Enligt vår vision och idé är alltså ”omsorg och kooperation” den optimala lösningen när det gäller personlig assistans, eftersom alla, såväl brukare som anhöriga och assistenter har insyn i hela vår verksamhet, från planering till genomförande. Insyn leder till delaktighet, vilket i sin tur leder till ansvar för att vi lever upp till våra visioner och våra mål.

Ett delägarskap i Stugknuten ekonomisk förening kostar 100 kr, avgiften är en engångsavgift och den återbetalas när man säger upp sitt delägarskap.